Wybrane produkty:

Jaki daje efekt?

Redukuje wodę zarobową, równomiernie rozmieszcza pory powietrzne, zmniejsza napięcie powierzchniowe wody, zwiększa wodoszczelność, nasiąkliwość i mrozoodporność.

Jakie ma zastosowanie?

Domieszkę można stosować do betonów towarowych i wibroprasowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych, do wyrobów autoklawizowanych.

Inne informacje

Domieszka idealna dla mieszanek o wysokiej zawartości spoiwa, poddawanych obróbce termicznej.

Karta techniczna

Plastyfikatory - Warstwa konstrukcyjna -

JAKI DAJE EFEKT?

Zmniejsza ilość używanego cementu, zwiększa wytrzymałości początkowe i końcowe, poprawia wygląd (ostre krawędzie, zwarta powierzchnia, intensywność koloru), zwiększa mrozoodporność, nasiąkliwość i szczelność, zmniejsza skłonność do powstawania wykwitów. W znacznym stopni poprawia zagęszczenie mieszanki wibroprasowanej.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Do warstw fakturowych i konstrukcyjnych betonów wibroprasowanych, do wyrobów małej architektury, do wyrobów drogowych.

INNE INFORMACJE

Domieszka zwiększa zdolność do przyjmowania wody przez mieszankę betonową - to wpływa na formowany element produkcyjny.

Karta techniczna

Plastyfikatory - Prefabrykacja lekka - Warstwa konstrukcyjna -

JAKI DAJE EFEKT?

Zmniejsza ilość używanego cementu, zwiększa wytrzymałości początkowe i końcowe, poprawia wygląd (ostre krawędzie, zwarta powierzchnia, intensywność koloru), zwiększa mrozoodporność, nasiąkliwość i szczelność, zmniejsza skłonność do powstawania wykwitów.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Do warstw fakturowych i konstrukcyjnych betonów wibroprasowanych, do wyrobów małej architektury, do wyrobów drogowych.

INNE INFORMACJE

Domieszka poprawia parametry zasypu świeżej mieszanki betonowej.

Karta techniczna

Plastyfikatory - Warstwa fakturowa - Prefabrykacja lekka - Warstwa konstrukcyjna -

Jaki daje efekt?

Zmniejsza ilość używanego cementu, zwiększa wytrzymałości początkowe i końcowe, poprawi wygląd (ostre krawędzie, zwarta powierzchnia, intensywność koloru), zwiększa mrozoodporność, nasiąkliwość i szczelność, zmniejsza skłonność do powstawania wykwitów.

Jakie ma zastosowanie?

Do warstw fakturowych i konstrukcyjnych betonów wibroprasowanych, do wyrobów małej architektury, do wyrobów drogowych.

Inne informacje

Domieszka podnosi trwałość mechaniczną uzyskanego wyrobu.

Karta techniczna

Plastyfikatory - Warstwa fakturowa - Prefabrykacja lekka - Warstwa konstrukcyjna -

Jaki daje efekt?

Zmniejsza ilość używanego cementu, zwiększa wytrzymałości początkowe i końcowe, poprawi wygląd (ostre krawędzie, zwarta powierzchnia, intensywność koloru), zwiększa mrozoodporność, nasiąkliwość i szczelność, zmniejsza skłonność do powstawania wykwitów.

Jakie ma zastosowanie?

Do warstw fakturowych i konstrukcyjnych betonów wibroprasowanych, do wyrobów małej architektury, do wyrobów drogowych.

Inne informacje

Domieszka zwiększa zdolność do przyjmowania wody przez mieszankę betonową - to wpływa na formowany element produkcyjny.

Karta techniczna

Plastyfikatory - Prefabrykacja lekka - Warstwa konstrukcyjna -

Jaki daje efekt?

Poprawia zagęszczenie mieszanki betonowej. Zmniejsza ilość używanego cementu, zwiększa wytrzymałości początkowe i końcowe, poprawia wygląd (ostre krawędzie, zwarta powierzchnia, intensywność koloru), zwiększa mrozoodporność, nasiąkliwość i szczelność, zmniejsza skłonność do powstawania wykwitów.

Jakie ma zastosowanie?

Do warstw fakturowych i konstrukcyjnych betonów wibroprasowanych, do wyrobów małej architektury, do wyrobów drogowych.

Inne informacje

Domieszka zwiększa zdolność do przyjmowania wody przez mieszankę betonową - to wpływa na formowany element produkcyjny.

Karta techniczna

Plastyfikatory - Prefabrykacja lekka - Warstwa konstrukcyjna -

Jaki daje efekt?

Poprawia zagęszczenie mieszanki betonowej. Zmniejsza ilość używanego cementu, zwiększa wytrzymałości początkowe i końcowe, poprawia wygląd (ostre krawędzie, zwarta powierzchnia, intensywność koloru), zwiększa mrozoodporność, nasiąkliwość i szczelność, zmniejsza skłonność do powstawania wykwitów.

Jakie ma zastosowanie?

Do warstw fakturowych i konstrukcyjnych betonów wibroprasowanych, do wyrobów małej architektury, do wyrobów drogowych.

Inne informacje

Domieszka zwiększa zdolność do przyjmowania wody przez mieszankę betonową - to wpływa na formowany element produkcyjny.

Karta techniczna

Plastyfikatory - Prefabrykacja lekka - Warstwa konstrukcyjna -

JAKI DAJE EFEKT?

Uszczelnia, hydrofobizuje, pozwala na uzyskanie tzw. „efektu kropli”, zwiększa wodoszczelność i mrozoodporność. Pozwala na obniżenie parametru nasiąkliwości.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Do wyrobów wibroprasowanych (warstwa fakturowa jak i konstrukcyjna), do betonów towarowych i prefabrykowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych, do wszystkich typów cementów.

INNE INFORMACJE

Domieszka ogranicza wnikanie wody, a w konsekwencji agresywnych substancji w strukturę betonu, co jest szczególnie istotne w przypadku nawierzchni drogowych.

Karta techniczna

Warstwa fakturowa - Prefabrykacja lekka - Warstwa konstrukcyjna - Uszczelniacze -

Jaki daje efekt?

Uszczelnia, hydrofobizuje, pozwala na uzyskanie tzw. „efektu kropli”, zmniejsza stopień nasiąkliwości betonu, zwiększa wodoszczelność i mrozoodporność.

Jakie ma zastosowanie?

Do wyrobów wibroprasowanych (szczególnie: do warstwy fakturowej), do betonów towarowych i prefabrykowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych, do wszystkich typów cementów.

Inne informacje

Domieszka ma znaczący wpływ na trwałość elementów betonowych.

Karta techniczna

Warstwa fakturowa - Prefabrykacja lekka - Warstwa konstrukcyjna - Prefabrykacja ciężka - Uszczelniacze -

0

OPRACOWANYCH PRODUKTÓW

0

KONTENERÓW 1000 L W OBIEGU

0

TON WYPRODUKOWANYCH DOMIESZEK

0

RECEPTUR OPRACOWNYCH DLA KLIENTÓW

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Admitex sp. z o.o. sp. komandytowa

ul. Wojska Polskiego 136C
41-208 Sosnowiec

NIP: 644-350-46-36
REGON: 243347617
KRS: 0000473325

+48 32 601 24 79
biuro@admitex.pl