Wybrane produkty:

Jaki daje efekt?

Redukuje wodę zarobową, daje wysoką jednorodność mieszanek.

Jakie ma zastosowanie?

Domieszkę można stosować do betonów towarowych i prefabrykowanych, do betonów wysokowartościowych BWW i samozagęszczalnych SCC, do betonów zbrojnych i sprężanych, do betonów architektonicznych.

Inne informacje

Domieszka może być łączona z innymi produktami gamy Admitex.

Karta techniczna

Beton towarowy - Plastyfikatory - Prefabrykacja ciężka -

JAKI DAJE EFEKT?

Zwiększa ciekłość/konsystencję mieszanki betonowej, zwiększa wytrzymałość początkową i końcową, poprawia przepompowywanie i zabudowanie mieszanki. Pozwala na dłuższe utrzymanie konsystencji.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Domieszkę można stosować do betonów towarowych i prefabrykowanych, do betonów wysokowartościowych BWW i samozagęszczalnych SCC, do betonów zbrojnych i sprężanych, do betonów architektonicznych.

INNE INFORMACJE

Ma szeroki zakres dozowania - możliwe jest wykorzystanie domieszki w wielu rodzajach produkowanego betonu. Pozwala na wydłużoną pracę z betonem.


Beton towarowy - Plastyfikatory -

Jaki daje efekt?

Zwiększa ciekłość/konsystencję mieszanki betonowej, zwiększa wytrzymałość początkową i końcową, poprawia przepompowywanie i zabudowanie mieszanki.

Jakie ma zastosowanie?

Domieszkę można stosować do betonów towarowych i prefabrykowanych, do betonów wysokowartościowych BWW i samozagęszczalnych SCC, do betonów zbrojnych i sprężanych, do betonów architektonicznych.

Inne informacje

Ma szeroki zakres dozowania - możliwe jest wykorzystanie domieszki w wielu rodzajach produkowanego betonu.

Karta techniczna

Beton towarowy - Plastyfikatory -

JAKI DAJE EFEKT?

Zmniejsza ilość używanego cementu, zwiększa wytrzymałości początkowe i końcowe, poprawia wygląd (ostre krawędzie, zwarta powierzchnia, intensywność koloru), zwiększa mrozoodporność, nasiąkliwość i szczelność, zmniejsza skłonność do powstawania wykwitów. W znacznym stopni poprawia zagęszczenie mieszanki wibroprasowanej.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Do warstw fakturowych i konstrukcyjnych betonów wibroprasowanych, do wyrobów małej architektury, do wyrobów drogowych.

INNE INFORMACJE

Domieszka zwiększa zdolność do przyjmowania wody przez mieszankę betonową - to wpływa na formowany element produkcyjny.


Plastyfikatory - Prefabrykacja lekka - Warstwa konstrukcyjna -

JAKI DAJE EFEKT?

Zmniejsza ilość używanego cementu, zwiększa wytrzymałości początkowe i końcowe, poprawia wygląd (ostre krawędzie, zwarta powierzchnia, intensywność koloru), zwiększa mrozoodporność, nasiąkliwość i szczelność, zmniejsza skłonność do powstawania wykwitów.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Do warstw fakturowych i konstrukcyjnych betonów wibroprasowanych, do wyrobów małej architektury, do wyrobów drogowych.

INNE INFORMACJE

Domieszka poprawia parametry zasypu świeżej mieszanki betonowej.


Plastyfikatory - Prefabrykacja lekka - Warstwa fakturowa - Warstwa konstrukcyjna -

Jaki daje efekt?

Zmniejsza ilość używanego cementu, zwiększa wytrzymałości początkowe i końcowe, poprawi wygląd (ostre krawędzie, zwarta powierzchnia, intensywność koloru), zwiększa mrozoodporność, nasiąkliwość i szczelność, zmniejsza skłonność do powstawania wykwitów.

Jakie ma zastosowanie?

Do warstw fakturowych i konstrukcyjnych betonów wibroprasowanych, do wyrobów małej architektury, do wyrobów drogowych.

Inne informacje

Domieszka zwiększa zdolność do przyjmowania wody przez mieszankę betonową - to wpływa na formowany element produkcyjny.

Karta techniczna

Plastyfikatory - Prefabrykacja lekka - Warstwa konstrukcyjna -

JAKI DAJE EFEKT?

Uplastycznia, redukuje wodę zarobową, podnosi stopień konsystencji betonu.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Domieszkę można stosować do betonów towarowych i wibroprasowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych oraz do wszystkich typów cementu.

INNE INFORMACJE

Możliwe jest łączenie z domieszkami napowietrzającymi, opóźniającymi i przyspieszającymi.


Beton towarowy - Plastyfikatory -

Jaki daje efekt?

Uplastycznia, redukuje wodę zarobową, podnosi stopień konsystencji betonu.

Jakie ma zastosowanie?

Domieszkę można stosować do betonów towarowych i wibroprasowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych oraz do wszystkich typów cementu.

Inne informacje

Możliwe jest łączenie z domieszkami napowietrzającymi, opóźniającymi i przyspieszającymi.

Karta techniczna

Beton towarowy - Plastyfikatory -

Jaki daje efekt?

Redukuje wodę zarobową, równomiernie rozmieszcza pory powietrzne, zmniejsza napięcie powierzchniowe wody, zwiększa wodoszczelność, nasiąkliwość i mrozoodporność.

Jakie ma zastosowanie?

Domieszkę można stosować do betonów towarowych i wibroprasowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych, do wyrobów autoklawizowanych.

Inne informacje

Domieszka idealna dla mieszanek o wysokiej zawartości spoiwa, poddawanych obróbce termicznej.

Karta techniczna

Plastyfikatory -

Jaki daje efekt?

Redukuje wodę zarobową, podnosi stopień konsystencji betonu, zwiększa wytrzymałość początkową i końcową. Pozwala na wydłużony czas transportu mieszanki.

Jakie ma zastosowanie?

Domieszkę można stosować do betonów towarowych i kontaktorowych, do betonów zbrojnych i sprężanych oraz do wszystkich typów cementów.

Inne informacje

W zależności od ilości zastosowania - działa jak plastyfikator lub superplastyfikator.

Karta techniczna

Beton towarowy - Plastyfikatory -

Jaki daje efekt?

Zwiększa wytrzymałość początkową i końcową, poszerza możliwość czasu transportowania mieszanki betonowej, zwiększa odporność na nasiąkliwość i mrozoodporność.

Jakie ma zastosowanie?

Do betonów towarowych i kontraktorowych, do betonów zbrojnych i sprężanych, do betonów architektonicznych, do wszystkich typów cementów.

Inne informacje

Domieszka łatwo znajduje zastosowanie w betonach wszystkich klas.

Karta techniczna

Beton towarowy - Plastyfikatory -

0

OPRACOWANYCH PRODUKTÓW

0

KONTENERÓW 1000 L W OBIEGU

0

TON WYPRODUKOWANYCH DOMIESZEK

0

RECEPTUR OPRACOWNYCH DLA KLIENTÓW

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Admitex sp. z o.o. sp. komandytowa

ul. Wojska Polskiego 136C
41-208 Sosnowiec

NIP: 644-350-46-36
REGON: 243347617
KRS: 0000473325

+48 32 601 24 79
biuro@admitex.pl