Wybrane produkty:

JAKI DAJE EFEKT?

Przyspiesza czas twardnienia betonu/cementu, znacznie redukuje zawartość wody zarobowej, zwiększa wytrzymałość początkową.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Do betonów towarowych i prefabrykacji (ciężkiej i lekkiej), do betonów drogowych i mostowych, do betonów narażonych na działanie niskich temperatur, do wszystkich rodzajów cementów.

INNE INFORMACJE

Zaleca się stosować domieszkę w obniżonych temperaturach otoczenia - dzięki temu obniżona zostanie temperatura zamarzania betonu.


Beton towarowy - Prefabrykacja ciężka - Przyśpieszacze - Subkategorie -

Jaki daje efekt?

Redukuje wodę zarobową, daje wysoką jednorodność mieszanek.

Jakie ma zastosowanie?

Domieszkę można stosować do betonów towarowych i prefabrykowanych, do betonów wysokowartościowych BWW i samozagęszczalnych SCC, do betonów zbrojnych i sprężanych, do betonów architektonicznych.

Inne informacje

Domieszka może być łączona z innymi produktami gamy Admitex.

Karta techniczna

Beton towarowy - Plastyfikatory - Prefabrykacja ciężka -

JAKI DAJE EFEKT?

Zwiększa ciekłość/konsystencję mieszanki betonowej, zwiększa wytrzymałość początkową i końcową, poprawia przepompowywanie i zabudowanie mieszanki. Pozwala na dłuższe utrzymanie konsystencji.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Domieszkę można stosować do betonów towarowych i prefabrykowanych, do betonów wysokowartościowych BWW i samozagęszczalnych SCC, do betonów zbrojnych i sprężanych, do betonów architektonicznych.

INNE INFORMACJE

Ma szeroki zakres dozowania - możliwe jest wykorzystanie domieszki w wielu rodzajach produkowanego betonu. Pozwala na wydłużoną pracę z betonem.


Beton towarowy - Plastyfikatory -

Jaki daje efekt?

Zwiększa ciekłość/konsystencję mieszanki betonowej, zwiększa wytrzymałość początkową i końcową, poprawia przepompowywanie i zabudowanie mieszanki.

Jakie ma zastosowanie?

Domieszkę można stosować do betonów towarowych i prefabrykowanych, do betonów wysokowartościowych BWW i samozagęszczalnych SCC, do betonów zbrojnych i sprężanych, do betonów architektonicznych.

Inne informacje

Ma szeroki zakres dozowania - możliwe jest wykorzystanie domieszki w wielu rodzajach produkowanego betonu.

Karta techniczna

Beton towarowy - Plastyfikatory -

Jaki daje efekt?

Zmniejsza napięcie powierzchniowe wody zarobowej, zwiększa ilość mikroporów w betonie, równomiernie rozkłada mikropory.

Jakie ma zastosowanie?

Do betonów drogowych i mostowych, do mieszanek ubogich w drobne frakcje, do betonów narażonych na działanie niskich temperatur, do wszystkich rodzajów cementu.

Inne informacje

Domieszka zalecana jest do produkcji betonów o podwyższonej mrozoodporności i odporności na działanie soli odladzającej.

Karta techniczna

Beton towarowy - Napowietrzacze - Prefabrykacja ciężka -

Jaki daje efekt?

Przyspiesza czas wiązania betonu/cementu, poprawia urabialność mieszanki, zwiększa wytrzymałość początkową.

Jakie ma zastosowanie?

Do betonów towarowych i prefabrykacji (ciężkiej i lekkiej), do betonów drogowych i mostowych, do betonów narażonych na działanie niskich temperatur, do wszystkich rodzajów cementów.

Inne informacje

Zaleca się stosować domieszkę w obniżonych temperaturach otoczenia - dzięki temu obniżona zostanie temperatura zamarzania betonu.

Karta techniczna

Beton towarowy - Prefabrykacja ciężka - Przyśpieszacze -

Jaki daje efekt?

Przyspiesza czas twardnienia betonu/cementu, znacznie redukuje zawartość wody zarobowej, zwiększa wytrzymałość początkową.

Jakie ma zastosowanie?

Do betonów towarowych i prefabrykacji (ciężkiej i lekkiej), do betonów drogowych i mostowych, do betonów narażonych na działanie niskich temperatur, do wszystkich rodzajów cementów.

Inne informacje

Zaleca się stosować domieszkę w obniżonych temperaturach otoczenia - dzięki temu obniżona zostanie temperatura zamarzania betonu.

Karta techniczna

Beton towarowy - Przyśpieszacze -

Jaki daje efekt?

Zwiększa ciekłość/konsystencję mieszanki betonowej, zwiększa wytrzymałość początkową i końcową, zapewnia stałość napowietrzenia, zwiększa odporność na nasiąkliwość i mrozoodporność.

Jakie ma zastosowanie?

Do betonów drogowo-mostowych i hydrotechnicznych, do betonów towarowych i prefabrykowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych, do betonów wysokowartościowych BWW i samozagęszczalnych SCC.

Inne informacje

Domieszka jest stworzona na bazie estrów polikarboksylanowych.

Karta techniczna

Beton towarowy - Superplastyfikatory -

Jaki daje efekt?

Zwiększa ciekłość/konsystencję mieszanki betonowej, zwiększa wytrzymałość początkową i końcową, zapewnia stałość napowietrzenia, pozwala uzyskać jednolitą powierzchnię betonowego elementu, zwiększa odporność na nasiąkliwość i mrozoodporność.

Jakie ma zastosowanie?

Do betonów prefabrykowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych, do betonów wysokowartościowych BWW i samozagęszczalnych SCC.

Inne informacje

Dzięki domieszce można uzyskać betony o wysokiej trwałości.

Karta techniczna

Beton towarowy - Prefabrykacja ciężka - Superplastyfikatory -

Jaki daje efekt?

Zwiększa ciekłość/konsystencję mieszanki betonowej, zwiększa wytrzymałość początkową i końcową, zapewnia stałość napowietrzenia, pozwala uzyskać jednolitą powierzchnię betonowego elementu, zwiększa odporność na nasiąkliwość i mrozoodporność.

Jakie ma zastosowanie?

Do betonów prefabrykowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych, do betonów wysokowartościowych BWW i samozagęszczalnych SCC..

Inne informacje

Domieszka rekomendowana jest przede wszystkim do betonów prefabrykowanych.

Karta techniczna

Beton towarowy - Prefabrykacja ciężka - Superplastyfikatory -

JAKI DAJE EFEKT?

Zwiększa ciekłość/konsystencję mieszanki betonowej, zwiększa wytrzymałość początkową i końcową, zapewnia stałość napowietrzenia, pozwala uzyskać jednolitą powierzchnię betonowego elementu, zwiększa odporność na nasiąkliwość i mrozoodporność. Znacznie obniża stosunek w/c.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Do betonów prefabrykowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych, towarowych do betonów wysokowartościowych BWW i samozagęszczalnych SCC.

INNE INFORMACJE

Domieszka rekomendowana jest głównie do betonów prefabrykowanych ale znajduje swoje zastosowanie również w betonie towarowym.


Beton towarowy - Prefabrykacja ciężka - Superplastyfikatory -

JAKI DAJE EFEKT?

Uplastycznia, redukuje wodę zarobową, podnosi stopień konsystencji betonu.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Domieszkę można stosować do betonów towarowych i wibroprasowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych oraz do wszystkich typów cementu.

INNE INFORMACJE

Możliwe jest łączenie z domieszkami napowietrzającymi, opóźniającymi i przyspieszającymi.


Beton towarowy - Plastyfikatory -

Jaki daje efekt?

Uplastycznia, redukuje wodę zarobową, podnosi stopień konsystencji betonu.

Jakie ma zastosowanie?

Domieszkę można stosować do betonów towarowych i wibroprasowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych oraz do wszystkich typów cementu.

Inne informacje

Możliwe jest łączenie z domieszkami napowietrzającymi, opóźniającymi i przyspieszającymi.

Karta techniczna

Beton towarowy - Plastyfikatory -

Jaki daje efekt?

Reguluje czas wiązania, pozwala uzyskać prawidłowe zagęszczenie mieszanki lub transport na większą odległość.

Jakie ma zastosowanie?

Do betonów w warunkach letnich.

Inne informacje

Sprawdza się przy betonowaniu elementów masywnych - redukuje powstawanie rys, pozwala na uzyskanie dużych wytrzymałości końcowych.

Karta techniczna

Beton towarowy - Opóźniacze -

Jaki daje efekt?

Przyspiesza czas wiązania betonu/cementu, poprawia urabialność mieszanki, zwiększa wytrzymałość początkową.

Jakie ma zastosowanie?

Do betonów towarowych i prefabrykacji (ciężkiej i lekkiej), do betonów drogowych i mostowych, do betonów narażonych na działanie niskich temperatur, do wszystkich rodzajów cementów.

Inne informacje

Zaleca się stosować domieszkę w obniżonych temperaturach otoczenia - dzięki temu obniżona zostanie temperatura zamarzania betonu.

Karta techniczna

Beton towarowy - Prefabrykacja ciężka - Przyśpieszacze -

Jaki daje efekt?

Zwiększa ciekłość/konsystencję mieszanki betonowej, zwiększa wytrzymałość początkową i końcową, zapewnia stałość napowietrzenia, zwiększa odporność na nasiąkliwość i mrozoodporność.

Jakie ma zastosowanie?

Do betonów towarowych i prefabrykowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych.

Inne informacje

Domieszka polecana jest szczególnie do produkcji betonów wysokiej jakości i wszystkich klas wytrzymałości.

Karta techniczna

Beton towarowy - Superplastyfikatory -

Jaki daje efekt?

Zwiększa ciekłość/konsystencję mieszanki betonowej, zwiększa wytrzymałość początkową i końcową, zapewnia stałość napowietrzenia, zwiększa odporność na nasiąkliwość i mrozoodporność.

Jakie ma zastosowanie?

Do betonów towarowych i prefabrykowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych.

Inne informacje

Domieszkę można stosować w temperaturach dodatnich i obniżonych.

Karta techniczna

Beton towarowy - Superplastyfikatory -

Jaki daje efekt?

Redukuje wodę zarobową, podnosi stopień konsystencji betonu, zwiększa wytrzymałość początkową i końcową. Pozwala na wydłużony czas transportu mieszanki.

Jakie ma zastosowanie?

Domieszkę można stosować do betonów towarowych i kontaktorowych, do betonów zbrojnych i sprężanych oraz do wszystkich typów cementów.

Inne informacje

W zależności od ilości zastosowania - działa jak plastyfikator lub superplastyfikator.

Karta techniczna

Beton towarowy - Plastyfikatory -

Jaki daje efekt?

Zwiększa wytrzymałość początkową i końcową, poszerza możliwość czasu transportowania mieszanki betonowej, zwiększa odporność na nasiąkliwość i mrozoodporność.

Jakie ma zastosowanie?

Do betonów towarowych i kontraktorowych, do betonów zbrojnych i sprężanych, do betonów architektonicznych, do wszystkich typów cementów.

Inne informacje

Domieszka łatwo znajduje zastosowanie w betonach wszystkich klas.

Karta techniczna

Beton towarowy - Plastyfikatory -

JAKI DAJE EFEKT?

Zwiększa ciekłość/konsystencję mieszanki betonowej, zwiększa wytrzymałość początkową i końcową, zapewnia stałość napowietrzenia, pozwala na dłuższe zachowanie konsystencji w czasie. Przy wyższych dozowaniach posiada efekt opóźniający. Zwiększa odporność na nasiąkliwość i mrozoodporność.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Do betonów towarowych i prefabrykowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych.

INNE INFORMACJE

Pomaga w produkcji specjalistycznych betonów o konieczności zmniejszonego ciepła hydratacji.


Beton towarowy - Superplastyfikatory -

0

OPRACOWANYCH PRODUKTÓW

0

KONTENERÓW 1000 L W OBIEGU

0

TON WYPRODUKOWANYCH DOMIESZEK

0

RECEPTUR OPRACOWNYCH DLA KLIENTÓW

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Admitex sp. z o.o. sp. komandytowa

ul. Wojska Polskiego 136C
41-208 Sosnowiec

NIP: 644-350-46-36
REGON: 243347617
KRS: 0000473325

+48 32 601 24 79
biuro@admitex.pl