Wybrane produkty:

JAKI DAJE EFEKT?

Przyspiesza czas twardnienia betonu/cementu, znacznie redukuje zawartość wody zarobowej, zwiększa wytrzymałość początkową.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Do betonów towarowych i prefabrykacji (ciężkiej i lekkiej), do betonów drogowych i mostowych, do betonów narażonych na działanie niskich temperatur, do wszystkich rodzajów cementów.

INNE INFORMACJE

Zaleca się stosować domieszkę w obniżonych temperaturach otoczenia - dzięki temu obniżona zostanie temperatura zamarzania betonu.


Beton towarowy - Prefabrykacja ciężka - Przyśpieszacze - Subkategorie -

Jaki daje efekt?

Redukuje wodę zarobową, daje wysoką jednorodność mieszanek.

Jakie ma zastosowanie?

Domieszkę można stosować do betonów towarowych i prefabrykowanych, do betonów wysokowartościowych BWW i samozagęszczalnych SCC, do betonów zbrojnych i sprężanych, do betonów architektonicznych.

Inne informacje

Domieszka może być łączona z innymi produktami gamy Admitex.

Karta techniczna

Beton towarowy - Plastyfikatory - Prefabrykacja ciężka -

Jaki daje efekt?

Zmniejsza napięcie powierzchniowe wody zarobowej, zwiększa ilość mikroporów w betonie, równomiernie rozkłada mikropory.

Jakie ma zastosowanie?

Do betonów drogowych i mostowych, do mieszanek ubogich w drobne frakcje, do betonów narażonych na działanie niskich temperatur, do wszystkich rodzajów cementu.

Inne informacje

Domieszka zalecana jest do produkcji betonów o podwyższonej mrozoodporności i odporności na działanie soli odladzającej.

Karta techniczna

Beton towarowy - Napowietrzacze - Prefabrykacja ciężka -

Jaki daje efekt?

Przyspiesza czas wiązania betonu/cementu, poprawia urabialność mieszanki, zwiększa wytrzymałość początkową.

Jakie ma zastosowanie?

Do betonów towarowych i prefabrykacji (ciężkiej i lekkiej), do betonów drogowych i mostowych, do betonów narażonych na działanie niskich temperatur, do wszystkich rodzajów cementów.

Inne informacje

Zaleca się stosować domieszkę w obniżonych temperaturach otoczenia - dzięki temu obniżona zostanie temperatura zamarzania betonu.

Karta techniczna

Beton towarowy - Prefabrykacja ciężka - Przyśpieszacze -

JAKI DAJE EFEKT?

Znacznie zmniejsza przyczepność betonu do formy, znacznie poprawiając rozformowanie.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Do smarowania form betonowych w technologii wibroprasowanej, prefabrykacji wielko- oraz drobno wymiarowej, a także w układaniu betonu towarowego przy zabezpieczaniu szalunków betonowych.

INNE INFORMACJE

Przy odpowiednim zastosowaniu pozwala uzyskać jednolite strukturalnie powierzchnie betonowe.


Prefabrykacja ciężka - Środki antyadhezyjne -

JAKI DAJE EFEKT?

Znacznie zmniejsza przyczepność betonu do formy, znacznie poprawiając rozformowanie.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Do smarowania form betonowych w technologii wibroprasowanej, prefabrykacji wielko- oraz drobno wymiarowej, a także w układaniu betonu towarowego przy zabezpieczaniu szalunków betonowych.

INNE INFORMACJE

Przy odpowiednim zastosowaniu pozwala uzyskać jednolite strukturalnie powierzchnie betonowe.


Prefabrykacja ciężka - Środki antyadhezyjne -

JAKI DAJE EFEKT?

Znacznie zmniejsza przyczepność betonu do formy, znacznie poprawiając rozformowanie.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Do smarowania form betonowych w technologii wibroprasowanej, prefabrykacji wielko- oraz drobno wymiarowej, a także w układaniu betonu towarowego przy zabezpieczaniu szalunków betonowych.

INNE INFORMACJE

Przy odpowiednim zastosowaniu pozwala uzyskać jednolite strukturalnie powierzchnie betonowe.


Prefabrykacja ciężka - Środki antyadhezyjne -

Jaki daje efekt?

Uszczelnia, hydrofobizuje, pozwala na uzyskanie tzw. „efektu kropli”, zmniejsza stopień nasiąkliwości betonu, zwiększa wodoszczelność i mrozoodporność.

Jakie ma zastosowanie?

Do wyrobów wibroprasowanych (szczególnie: do warstwy fakturowej), do betonów towarowych i prefabrykowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych, do wszystkich typów cementów.

Inne informacje

Domieszka ma znaczący wpływ na trwałość elementów betonowych.

Karta techniczna

Prefabrykacja ciężka - Prefabrykacja lekka - Uszczelniacze - Warstwa fakturowa - Warstwa konstrukcyjna -

Jaki daje efekt?

Zwiększa ciekłość/konsystencję mieszanki betonowej, zwiększa wytrzymałość początkową i końcową, zapewnia stałość napowietrzenia, pozwala uzyskać jednolitą powierzchnię betonowego elementu, zwiększa odporność na nasiąkliwość i mrozoodporność.

Jakie ma zastosowanie?

Do betonów prefabrykowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych, do betonów wysokowartościowych BWW i samozagęszczalnych SCC.

Inne informacje

Dzięki domieszce można uzyskać betony o wysokiej trwałości.

Karta techniczna

Beton towarowy - Prefabrykacja ciężka - Superplastyfikatory -

Jaki daje efekt?

Zwiększa ciekłość/konsystencję mieszanki betonowej, zwiększa wytrzymałość początkową i końcową, zapewnia stałość napowietrzenia, pozwala uzyskać jednolitą powierzchnię betonowego elementu, zwiększa odporność na nasiąkliwość i mrozoodporność.

Jakie ma zastosowanie?

Do betonów prefabrykowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych, do betonów wysokowartościowych BWW i samozagęszczalnych SCC..

Inne informacje

Domieszka rekomendowana jest przede wszystkim do betonów prefabrykowanych.

Karta techniczna

Beton towarowy - Prefabrykacja ciężka - Superplastyfikatory -

JAKI DAJE EFEKT?

Zwiększa ciekłość/konsystencję mieszanki betonowej, zwiększa wytrzymałość początkową i końcową, zapewnia stałość napowietrzenia, pozwala uzyskać jednolitą powierzchnię betonowego elementu, zwiększa odporność na nasiąkliwość i mrozoodporność. Znacznie obniża stosunek w/c.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Do betonów prefabrykowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych, towarowych do betonów wysokowartościowych BWW i samozagęszczalnych SCC.

INNE INFORMACJE

Domieszka rekomendowana jest głównie do betonów prefabrykowanych ale znajduje swoje zastosowanie również w betonie towarowym.


Beton towarowy - Prefabrykacja ciężka - Superplastyfikatory -

Jaki daje efekt?

Przyspiesza czas wiązania betonu/cementu, poprawia urabialność mieszanki, zwiększa wytrzymałość początkową.

Jakie ma zastosowanie?

Do betonów towarowych i prefabrykacji (ciężkiej i lekkiej), do betonów drogowych i mostowych, do betonów narażonych na działanie niskich temperatur, do wszystkich rodzajów cementów.

Inne informacje

Zaleca się stosować domieszkę w obniżonych temperaturach otoczenia - dzięki temu obniżona zostanie temperatura zamarzania betonu.

Karta techniczna

Beton towarowy - Prefabrykacja ciężka - Przyśpieszacze -

0

OPRACOWANYCH PRODUKTÓW

0

KONTENERÓW 1000 L W OBIEGU

0

TON WYPRODUKOWANYCH DOMIESZEK

0

RECEPTUR OPRACOWNYCH DLA KLIENTÓW

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Admitex sp. z o.o. sp. komandytowa

ul. Wojska Polskiego 136C
41-208 Sosnowiec

NIP: 644-350-46-36
REGON: 243347617
KRS: 0000473325

+48 32 601 24 79
biuro@admitex.pl