Wybrane produkty:

Jaki daje efekt?

Zwiększa ciekłość/konsystencję mieszanki betonowej, zwiększa wytrzymałość początkową i końcową, zapewnia stałość napowietrzenia, zwiększa odporność na nasiąkliwość i mrozoodporność.

Jakie ma zastosowanie?

Do betonów drogowo-mostowych i hydrotechnicznych, do betonów towarowych i prefabrykowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych, do betonów wysokowartościowych BWW i samozagęszczalnych SCC.

Inne informacje

Domieszka jest stworzona na bazie estrów polikarboksylanowych.

Karta techniczna

Beton towarowy - Superplastyfikatory -

Jaki daje efekt?

Zwiększa ciekłość/konsystencję mieszanki betonowej, zwiększa wytrzymałość początkową i końcową, zapewnia stałość napowietrzenia, pozwala uzyskać jednolitą powierzchnię betonowego elementu, zwiększa odporność na nasiąkliwość i mrozoodporność.

Jakie ma zastosowanie?

Do betonów prefabrykowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych, do betonów wysokowartościowych BWW i samozagęszczalnych SCC.

Inne informacje

Dzięki domieszce można uzyskać betony o wysokiej trwałości.

Karta techniczna

Beton towarowy - Prefabrykacja ciężka - Superplastyfikatory -

Jaki daje efekt?

Zwiększa ciekłość/konsystencję mieszanki betonowej, zwiększa wytrzymałość początkową i końcową, zapewnia stałość napowietrzenia, pozwala uzyskać jednolitą powierzchnię betonowego elementu, zwiększa odporność na nasiąkliwość i mrozoodporność.

Jakie ma zastosowanie?

Do betonów prefabrykowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych, do betonów wysokowartościowych BWW i samozagęszczalnych SCC..

Inne informacje

Domieszka rekomendowana jest przede wszystkim do betonów prefabrykowanych.

Karta techniczna

Beton towarowy - Prefabrykacja ciężka - Superplastyfikatory -

JAKI DAJE EFEKT?

Zwiększa ciekłość/konsystencję mieszanki betonowej, zwiększa wytrzymałość początkową i końcową, zapewnia stałość napowietrzenia, pozwala uzyskać jednolitą powierzchnię betonowego elementu, zwiększa odporność na nasiąkliwość i mrozoodporność. Znacznie obniża stosunek w/c.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Do betonów prefabrykowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych, towarowych do betonów wysokowartościowych BWW i samozagęszczalnych SCC.

INNE INFORMACJE

Domieszka rekomendowana jest głównie do betonów prefabrykowanych ale znajduje swoje zastosowanie również w betonie towarowym.


Beton towarowy - Prefabrykacja ciężka - Superplastyfikatory -

Jaki daje efekt?

Zwiększa ciekłość/konsystencję mieszanki betonowej, zwiększa wytrzymałość początkową i końcową, zapewnia stałość napowietrzenia, zwiększa odporność na nasiąkliwość i mrozoodporność.

Jakie ma zastosowanie?

Do betonów towarowych i prefabrykowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych.

Inne informacje

Domieszka polecana jest szczególnie do produkcji betonów wysokiej jakości i wszystkich klas wytrzymałości.

Karta techniczna

Beton towarowy - Superplastyfikatory -

Jaki daje efekt?

Zwiększa ciekłość/konsystencję mieszanki betonowej, zwiększa wytrzymałość początkową i końcową, zapewnia stałość napowietrzenia, zwiększa odporność na nasiąkliwość i mrozoodporność.

Jakie ma zastosowanie?

Do betonów towarowych i prefabrykowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych.

Inne informacje

Domieszkę można stosować w temperaturach dodatnich i obniżonych.

Karta techniczna

Beton towarowy - Superplastyfikatory -

JAKI DAJE EFEKT?

Zwiększa ciekłość/konsystencję mieszanki betonowej, zwiększa wytrzymałość początkową i końcową, zapewnia stałość napowietrzenia, pozwala na dłuższe zachowanie konsystencji w czasie. Przy wyższych dozowaniach posiada efekt opóźniający. Zwiększa odporność na nasiąkliwość i mrozoodporność.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Do betonów towarowych i prefabrykowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych.

INNE INFORMACJE

Pomaga w produkcji specjalistycznych betonów o konieczności zmniejszonego ciepła hydratacji.


Beton towarowy - Superplastyfikatory -

0

OPRACOWANYCH PRODUKTÓW

0

KONTENERÓW 1000 L W OBIEGU

0

TON WYPRODUKOWANYCH DOMIESZEK

0

RECEPTUR OPRACOWNYCH DLA KLIENTÓW

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Admitex sp. z o.o. sp. komandytowa

ul. Wojska Polskiego 136C
41-208 Sosnowiec

NIP: 644-350-46-36
REGON: 243347617
KRS: 0000473325

+48 32 601 24 79
biuro@admitex.pl