Produkty

Znajdziesz tu informacje o poszczególnych produktach: plastyfikatorach, superplastyfikatorach, przyspieszaczach, opóźniaczach, napowietrzaczach, uszczelniaczach i innych, które możemy Ci dostarczyć. Jeśli poszukiwanego produktu nie ma na stronie – skontaktuj się z nami.

Impregnaty

Jaki daje efekt?

Impregnują powierzchnie betonowe, zwiększają odporność na warunki atmosferyczne, nadają właściwości hydrofobowe.

Jakie ma zastosowanie?

Do kostki brukowej, płyt chodnikowych, krawężników i innych elementów prefabrykowanych oraz do wszelkich powierzchni betonowych

Inne informacje

Mogą być stosowane do powierzchni świeżych, jak i stwardniałych.

Karta techniczna
JAKI DAJE EFEKT?

Bardzo mocno hydrofobizuje, pomaga w uzyskaniu plamo-odporności, pozwala na uzyskanie tzw. „efektu kropli”, nie powoduje zmiany wybarwienia elementu.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Do wyrobów betonowych w celu zabezpieczenia powierzchni użytkowych.

INNE INFORMACJE

Znacznie ogranicza wnikanie agresywnych oraz wizualnie niekorzystnych mediów.

JAKI DAJE EFEKT?

Pomaga w wydobyciu głębi koloru z elementu, pozwala na uzyskanie tzw. „efektu kropli”.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Do wyrobów betonowych w celu zabezpieczenia powierzchni użytkowych oraz poprawienia ich wybarwienia.

INNE INFORMACJE

Pozwala „odnowić” wizualnie starsze elementy betonowe.

JAKI DAJE EFEKT?

Hydrofobizuje powierzchnie betonowe, pozwala na uzyskanie tzw. „efektu kropli”, nie powoduje zmiany wybarwienia elementu.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Do wyrobów betonowych w celu zabezpieczenia powierzchni użytkowych.

INNE INFORMACJE

Znacznie ogranicza wnikanie agresywnych oraz wizualnie szkodliwych mediów.

Inne

Sprawdź co jeszcze znajdziesz w naszej ofercie.

Jaki daje efekt?

Usuwa pozostałości po betonie, zaprawie, zaczynie.

Jakie ma zastosowanie?

Do stosowania na maszynach budowlanych, węzłach betoniarskich i innych zabrudzonych powierzchniach.

Karta techniczna

Napowietrzacze

W czasie mieszania wprowadzają do mieszanki określone ilości drobnych, równomiernie rozmieszczonych pęcherzyków powietrza. Sprawdź nasze produkty.
Jaki daje efekt?

Zmniejsza napięcie powierzchniowe wody zarobowej, zwiększa ilość mikroporów w betonie, równomiernie rozkłada mikropory.

Jakie ma zastosowanie?

Do betonów drogowych i mostowych, do mieszanek ubogich w drobne frakcje, do betonów narażonych na działanie niskich temperatur, do wszystkich rodzajów cementu.

Inne informacje

Domieszka zalecana jest do produkcji betonów o podwyższonej mrozoodporności i odporności na działanie soli odladzającej.

Karta techniczna
Jaki daje efekt?

Zmniejsza ilość używanego cementu, zwiększa wytrzymałości początkowe i końcowe, poprawi wygląd (ostre krawędzie, zwarta powierzchnia, intensywność koloru), zwiększa mrozoodporność, nasiąkliwość i szczelność, zmniejsza skłonność do powstawania wykwitów.

Jakie ma zastosowanie?

Do warstw fakturowych i konstrukcyjnych betonów wibroprasowanych, do wyrobów małej architektury, do wyrobów drogowych.

Inne informacje

Domieszka podnosi trwałość mechaniczną uzyskanego wyrobu.

Karta techniczna

Opóźniacze

Domieszka opóźniająca wydłuża czas przejścia ze stanu plastycznego w stan sztywny. Potrzebujesz tego? Sprawdź nasze produkty.

Jaki daje efekt?

Reguluje czas wiązania, pozwala uzyskać prawidłowe zagęszczenie mieszanki lub transport na większą odległość.

Jakie ma zastosowanie?

Do betonów w warunkach letnich.

Inne informacje

Sprawdza się przy betonowaniu elementów masywnych - redukuje powstawanie rys, pozwala na uzyskanie dużych wytrzymałości końcowych.

Karta techniczna

Plastyfikatory

Uplastyczniają oraz opóźniają wiązanie betonu
Jaki daje efekt?

Redukuje wodę zarobową, daje wysoką jednorodność mieszanek.

Jakie ma zastosowanie?

Domieszkę można stosować do betonów towarowych i prefabrykowanych, do betonów wysokowartościowych BWW i samozagęszczalnych SCC, do betonów zbrojnych i sprężanych, do betonów architektonicznych.

Inne informacje

Domieszka może być łączona z innymi produktami gamy Admitex.

Karta techniczna
JAKI DAJE EFEKT?

Zwiększa ciekłość/konsystencję mieszanki betonowej, zwiększa wytrzymałość początkową i końcową, poprawia przepompowywanie i zabudowanie mieszanki. Pozwala na dłuższe utrzymanie konsystencji.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Domieszkę można stosować do betonów towarowych i prefabrykowanych, do betonów wysokowartościowych BWW i samozagęszczalnych SCC, do betonów zbrojnych i sprężanych, do betonów architektonicznych.

INNE INFORMACJE

Ma szeroki zakres dozowania - możliwe jest wykorzystanie domieszki w wielu rodzajach produkowanego betonu. Pozwala na wydłużoną pracę z betonem.

Jaki daje efekt?

Zwiększa ciekłość/konsystencję mieszanki betonowej, zwiększa wytrzymałość początkową i końcową, poprawia przepompowywanie i zabudowanie mieszanki.

Jakie ma zastosowanie?

Domieszkę można stosować do betonów towarowych i prefabrykowanych, do betonów wysokowartościowych BWW i samozagęszczalnych SCC, do betonów zbrojnych i sprężanych, do betonów architektonicznych.

Inne informacje

Ma szeroki zakres dozowania - możliwe jest wykorzystanie domieszki w wielu rodzajach produkowanego betonu.

Karta techniczna
JAKI DAJE EFEKT?

Zmniejsza ilość używanego cementu, zwiększa wytrzymałości początkowe i końcowe, poprawia wygląd (ostre krawędzie, zwarta powierzchnia, intensywność koloru), zwiększa mrozoodporność, nasiąkliwość i szczelność, zmniejsza skłonność do powstawania wykwitów. W znacznym stopni poprawia zagęszczenie mieszanki wibroprasowanej.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Do warstw fakturowych i konstrukcyjnych betonów wibroprasowanych, do wyrobów małej architektury, do wyrobów drogowych.

INNE INFORMACJE

Domieszka zwiększa zdolność do przyjmowania wody przez mieszankę betonową - to wpływa na formowany element produkcyjny.

JAKI DAJE EFEKT?

Zmniejsza ilość używanego cementu, zwiększa wytrzymałości początkowe i końcowe, poprawia wygląd (ostre krawędzie, zwarta powierzchnia, intensywność koloru), zwiększa mrozoodporność, nasiąkliwość i szczelność, zmniejsza skłonność do powstawania wykwitów.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Do warstw fakturowych i konstrukcyjnych betonów wibroprasowanych, do wyrobów małej architektury, do wyrobów drogowych.

INNE INFORMACJE

Domieszka poprawia parametry zasypu świeżej mieszanki betonowej.

Jaki daje efekt?

Zmniejsza ilość używanego cementu, zwiększa wytrzymałości początkowe i końcowe, poprawi wygląd (ostre krawędzie, zwarta powierzchnia, intensywność koloru), zwiększa mrozoodporność, nasiąkliwość i szczelność, zmniejsza skłonność do powstawania wykwitów.

Jakie ma zastosowanie?

Do warstw fakturowych i konstrukcyjnych betonów wibroprasowanych, do wyrobów małej architektury, do wyrobów drogowych.

Inne informacje

Domieszka zwiększa zdolność do przyjmowania wody przez mieszankę betonową - to wpływa na formowany element produkcyjny.

Karta techniczna
JAKI DAJE EFEKT?

Uplastycznia, redukuje wodę zarobową, podnosi stopień konsystencji betonu.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Domieszkę można stosować do betonów towarowych i wibroprasowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych oraz do wszystkich typów cementu.

INNE INFORMACJE

Możliwe jest łączenie z domieszkami napowietrzającymi, opóźniającymi i przyspieszającymi.

Jaki daje efekt?

Uplastycznia, redukuje wodę zarobową, podnosi stopień konsystencji betonu.

Jakie ma zastosowanie?

Domieszkę można stosować do betonów towarowych i wibroprasowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych oraz do wszystkich typów cementu.

Inne informacje

Możliwe jest łączenie z domieszkami napowietrzającymi, opóźniającymi i przyspieszającymi.

Karta techniczna
Jaki daje efekt?

Redukuje wodę zarobową, równomiernie rozmieszcza pory powietrzne, zmniejsza napięcie powierzchniowe wody, zwiększa wodoszczelność, nasiąkliwość i mrozoodporność.

Jakie ma zastosowanie?

Domieszkę można stosować do betonów towarowych i wibroprasowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych, do wyrobów autoklawizowanych.

Inne informacje

Domieszka idealna dla mieszanek o wysokiej zawartości spoiwa, poddawanych obróbce termicznej.

Karta techniczna
Jaki daje efekt?

Redukuje wodę zarobową, podnosi stopień konsystencji betonu, zwiększa wytrzymałość początkową i końcową. Pozwala na wydłużony czas transportu mieszanki.

Jakie ma zastosowanie?

Domieszkę można stosować do betonów towarowych i kontaktorowych, do betonów zbrojnych i sprężanych oraz do wszystkich typów cementów.

Inne informacje

W zależności od ilości zastosowania - działa jak plastyfikator lub superplastyfikator.

Karta techniczna
Jaki daje efekt?

Zwiększa wytrzymałość początkową i końcową, poszerza możliwość czasu transportowania mieszanki betonowej, zwiększa odporność na nasiąkliwość i mrozoodporność.

Jakie ma zastosowanie?

Do betonów towarowych i kontraktorowych, do betonów zbrojnych i sprężanych, do betonów architektonicznych, do wszystkich typów cementów.

Inne informacje

Domieszka łatwo znajduje zastosowanie w betonach wszystkich klas.

Karta techniczna

Przyśpieszacze

Wpływają na czas wiązania i twardnienia betonu. Chcesz przyspieszyć, ale z rozsądkiem? Poznaj nasze produkty.

JAKI DAJE EFEKT?

Przyspiesza czas twardnienia betonu/cementu, znacznie redukuje zawartość wody zarobowej, zwiększa wytrzymałość początkową.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Do betonów towarowych i prefabrykacji (ciężkiej i lekkiej), do betonów drogowych i mostowych, do betonów narażonych na działanie niskich temperatur, do wszystkich rodzajów cementów.

INNE INFORMACJE

Zaleca się stosować domieszkę w obniżonych temperaturach otoczenia - dzięki temu obniżona zostanie temperatura zamarzania betonu.

Jaki daje efekt?

Przyspiesza czas wiązania betonu/cementu, poprawia urabialność mieszanki, zwiększa wytrzymałość początkową.

Jakie ma zastosowanie?

Do betonów towarowych i prefabrykacji (ciężkiej i lekkiej), do betonów drogowych i mostowych, do betonów narażonych na działanie niskich temperatur, do wszystkich rodzajów cementów.

Inne informacje

Zaleca się stosować domieszkę w obniżonych temperaturach otoczenia - dzięki temu obniżona zostanie temperatura zamarzania betonu.

Karta techniczna
Jaki daje efekt?

Przyspiesza czas twardnienia betonu/cementu, znacznie redukuje zawartość wody zarobowej, zwiększa wytrzymałość początkową.

Jakie ma zastosowanie?

Do betonów towarowych i prefabrykacji (ciężkiej i lekkiej), do betonów drogowych i mostowych, do betonów narażonych na działanie niskich temperatur, do wszystkich rodzajów cementów.

Inne informacje

Zaleca się stosować domieszkę w obniżonych temperaturach otoczenia - dzięki temu obniżona zostanie temperatura zamarzania betonu.

Karta techniczna
Jaki daje efekt?

Przyspiesza czas wiązania betonu/cementu, poprawia urabialność mieszanki, zwiększa wytrzymałość początkową.

Jakie ma zastosowanie?

Do betonów towarowych i prefabrykacji (ciężkiej i lekkiej), do betonów drogowych i mostowych, do betonów narażonych na działanie niskich temperatur, do wszystkich rodzajów cementów.

Inne informacje

Zaleca się stosować domieszkę w obniżonych temperaturach otoczenia - dzięki temu obniżona zostanie temperatura zamarzania betonu.

Karta techniczna

Środki antyadhezyjne

JAKI DAJE EFEKT?

Znacznie zmniejsza przyczepność betonu do formy, znacznie poprawiając rozformowanie.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Do smarowania form betonowych w technologii wibroprasowanej, prefabrykacji wielko- oraz drobno wymiarowej, a także w układaniu betonu towarowego przy zabezpieczaniu szalunków betonowych.

INNE INFORMACJE

Przy odpowiednim zastosowaniu pozwala uzyskać jednolite strukturalnie powierzchnie betonowe.

JAKI DAJE EFEKT?

Znacznie zmniejsza przyczepność betonu do formy, znacznie poprawiając rozformowanie.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Do smarowania form betonowych w technologii wibroprasowanej, prefabrykacji wielko- oraz drobno wymiarowej, a także w układaniu betonu towarowego przy zabezpieczaniu szalunków betonowych.

INNE INFORMACJE

Przy odpowiednim zastosowaniu pozwala uzyskać jednolite strukturalnie powierzchnie betonowe.

JAKI DAJE EFEKT?

Znacznie zmniejsza przyczepność betonu do formy, znacznie poprawiając rozformowanie.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Do smarowania form betonowych w technologii wibroprasowanej, prefabrykacji wielko- oraz drobno wymiarowej, a także w układaniu betonu towarowego przy zabezpieczaniu szalunków betonowych.

INNE INFORMACJE

Przy odpowiednim zastosowaniu pozwala uzyskać jednolite strukturalnie powierzchnie betonowe.

Środki do zapraw

Jaki daje efekt?

Reguluje czas wiązania, zwiększa urabialność, przyczepność do powierzchni, zwiększa właściwości mrozoodporne.

Jakie ma zastosowanie?

Do zapraw cementowo-piaskowych na węźle betoniarskim lub bezpośrednio na placu budowy.

Inne informacje

Wydłuża czas stosowania zaprawy nawet do 72 godzin.

Karta techniczna

Superplastyfikatory

Dzięki znacznej redukcji wody, zwiększają wytrzymałość betonu oraz jego trwałość.
Jaki daje efekt?

Zwiększa ciekłość/konsystencję mieszanki betonowej, zwiększa wytrzymałość początkową i końcową, zapewnia stałość napowietrzenia, zwiększa odporność na nasiąkliwość i mrozoodporność.

Jakie ma zastosowanie?

Do betonów drogowo-mostowych i hydrotechnicznych, do betonów towarowych i prefabrykowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych, do betonów wysokowartościowych BWW i samozagęszczalnych SCC.

Inne informacje

Domieszka jest stworzona na bazie estrów polikarboksylanowych.

Karta techniczna
Jaki daje efekt?

Zwiększa ciekłość/konsystencję mieszanki betonowej, zwiększa wytrzymałość początkową i końcową, zapewnia stałość napowietrzenia, pozwala uzyskać jednolitą powierzchnię betonowego elementu, zwiększa odporność na nasiąkliwość i mrozoodporność.

Jakie ma zastosowanie?

Do betonów prefabrykowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych, do betonów wysokowartościowych BWW i samozagęszczalnych SCC.

Inne informacje

Dzięki domieszce można uzyskać betony o wysokiej trwałości.

Karta techniczna
Jaki daje efekt?

Zwiększa ciekłość/konsystencję mieszanki betonowej, zwiększa wytrzymałość początkową i końcową, zapewnia stałość napowietrzenia, pozwala uzyskać jednolitą powierzchnię betonowego elementu, zwiększa odporność na nasiąkliwość i mrozoodporność.

Jakie ma zastosowanie?

Do betonów prefabrykowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych, do betonów wysokowartościowych BWW i samozagęszczalnych SCC..

Inne informacje

Domieszka rekomendowana jest przede wszystkim do betonów prefabrykowanych.

Karta techniczna
JAKI DAJE EFEKT?

Zwiększa ciekłość/konsystencję mieszanki betonowej, zwiększa wytrzymałość początkową i końcową, zapewnia stałość napowietrzenia, pozwala uzyskać jednolitą powierzchnię betonowego elementu, zwiększa odporność na nasiąkliwość i mrozoodporność. Znacznie obniża stosunek w/c.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Do betonów prefabrykowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych, towarowych do betonów wysokowartościowych BWW i samozagęszczalnych SCC.

INNE INFORMACJE

Domieszka rekomendowana jest głównie do betonów prefabrykowanych ale znajduje swoje zastosowanie również w betonie towarowym.

Jaki daje efekt?

Zwiększa ciekłość/konsystencję mieszanki betonowej, zwiększa wytrzymałość początkową i końcową, zapewnia stałość napowietrzenia, zwiększa odporność na nasiąkliwość i mrozoodporność.

Jakie ma zastosowanie?

Do betonów towarowych i prefabrykowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych.

Inne informacje

Domieszka polecana jest szczególnie do produkcji betonów wysokiej jakości i wszystkich klas wytrzymałości.

Karta techniczna
Jaki daje efekt?

Zwiększa ciekłość/konsystencję mieszanki betonowej, zwiększa wytrzymałość początkową i końcową, zapewnia stałość napowietrzenia, zwiększa odporność na nasiąkliwość i mrozoodporność.

Jakie ma zastosowanie?

Do betonów towarowych i prefabrykowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych.

Inne informacje

Domieszkę można stosować w temperaturach dodatnich i obniżonych.

Karta techniczna
JAKI DAJE EFEKT?

Zwiększa ciekłość/konsystencję mieszanki betonowej, zwiększa wytrzymałość początkową i końcową, zapewnia stałość napowietrzenia, pozwala na dłuższe zachowanie konsystencji w czasie. Przy wyższych dozowaniach posiada efekt opóźniający. Zwiększa odporność na nasiąkliwość i mrozoodporność.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Do betonów towarowych i prefabrykowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych.

INNE INFORMACJE

Pomaga w produkcji specjalistycznych betonów o konieczności zmniejszonego ciepła hydratacji.

Uszczelniacze

Zabezpieczają beton przed przenikaniem wszelkich substancji rozpuszczalnych. Potrzebujesz takiej izolacji? Poznaj nasz produkt.
JAKI DAJE EFEKT?

Uszczelnia, hydrofobizuje, pozwala na uzyskanie tzw. „efektu kropli”, zwiększa wodoszczelność i mrozoodporność. Pozwala na obniżenie parametru nasiąkliwości.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Do wyrobów wibroprasowanych (warstwa fakturowa jak i konstrukcyjna), do betonów towarowych i prefabrykowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych, do wszystkich typów cementów.

INNE INFORMACJE

Domieszka ogranicza wnikanie wody, a w konsekwencji agresywnych substancji w strukturę betonu, co jest szczególnie istotne w przypadku nawierzchni drogowych.

JAKI DAJE EFEKT?

Uszczelnia, hydrofobizuje, poprawia zasyp mieszanki w formie, pozwala na uzyskanie tzw. „efektu kropli”, zwiększa wodoszczelność i mrozoodporność. Pozwala na obniżenie parametru nasiąkliwości.

JAKIE MA ZASTOSOWANIE?

Głównie do wyrobów wibroprasowanych (szczególnie warstwa fakturowa, do wszystkich typów cementów.

INNE INFORMACJE

Poprawia pracę mieszanki w szufladzie przy jednoczesnym zmniejszeniu nasiąkliwości wyrobu końcowego.

Jaki daje efekt?

Uszczelnia, hydrofobizuje, pozwala na uzyskanie tzw. „efektu kropli”, zmniejsza stopień nasiąkliwości betonu, zwiększa wodoszczelność i mrozoodporność.

Jakie ma zastosowanie?

Do wyrobów wibroprasowanych (szczególnie: do warstwy fakturowej), do betonów towarowych i prefabrykowanych, do betonów zbrojnych i sprężanych, do wszystkich typów cementów.

Inne informacje

Domieszka ma znaczący wpływ na trwałość elementów betonowych.

Karta techniczna

0

OPRACOWANYCH PRODUKTÓW

0

KONTENERÓW 1000 L W OBIEGU

0

TON WYPRODUKOWANYCH DOMIESZEK

0

RECEPTUR OPRACOWNYCH DLA KLIENTÓW

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Admitex sp. z o.o. sp. komandytowa

ul. Wojska Polskiego 136C
41-208 Sosnowiec

NIP: 644-350-46-36
REGON: 243347617
KRS: 0000473325

+48 32 601 24 79
biuro@admitex.pl