UE

C-FAST

Domieszka przyspieszająca czas wiązania cementu oraz poprawiająca urabialność mieszanki betonowej.

Zastosowanie
 • Domieszka przeznaczona do betonów towarowych oraz prefabrykowanych,
 • Domieszka zalecana podczas betonowań w niskich temperaturach i betonów narażonych na przemarznięcie
Charakterystyka i zalety
 • Znacznie podnosi wytrzymałości wczesne
 • Skrócenie czasu dojrzewania w formie lub szalunku
 • Przyspiesza twardnienie betonu
 • Przyspiesza wiązanie mieszanki betonowej
 • Zmniejsza ryzyko przemarznięcia betonu. Obniża temperaturę zamarzania wody w betonie
 • Umożliwia korzystanie w prefabrykacji z wolniej wiążących cementów
Dodatkowe informacje

Domieszka może być łączona z innymi produktami gamy Admitex.

Aprobaty / certyfikaty
 • Spełnia wymagania normy PN-EN 934-2, tablica 6
Charakterystyka produktu

Baza chemiczna

azotany

 

 

 

 


Czas składowania

Produkt składowany w oryginalnym, nieuszkodzonym, fabrycznie zamkniętym opakowaniu najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.


Warunki składowania

Produkt przechowywać w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem. Przy dostawach luzem stosować wyłącznie czyste pojemniki.


Gęstość

1,3 ±0,02 kg/dm³ w temperaturze +20°C


Wartość pH

5,5 ±1


Zawartość jonów chlorkowych

≤ 0,1 %


Zawartość jonów chlorkowych

≤ 0,1 %

Informacje o aplikacji

Domieszki należy dodawać wraz z wodą zarobową lub na koniec procesu mieszania. Czas mieszania po dodaniu domieszki zależy od rodzaju i parametrów mieszalnika, nie powinien być krótszy niż 30 s.

Zalecane dozowanie

0,6 – 2,5 % masy spoiwa (cement i popiół lotny), w zależności od oczekiwanego efektu

Opis
Zastosowanie
 • Domieszka przeznaczona do betonów towarowych oraz prefabrykowanych,
 • Domieszka zalecana podczas betonowań w niskich temperaturach i betonów narażonych na przemarznięcie
Charakterystyka i zalety
 • Znacznie podnosi wytrzymałości wczesne
 • Skrócenie czasu dojrzewania w formie lub szalunku
 • Przyspiesza twardnienie betonu
 • Przyspiesza wiązanie mieszanki betonowej
 • Zmniejsza ryzyko przemarznięcia betonu. Obniża temperaturę zamarzania wody w betonie
 • Umożliwia korzystanie w prefabrykacji z wolniej wiążących cementów
Dodatkowe informacje

Domieszka może być łączona z innymi produktami gamy Admitex.

Informacje o produkcie
Aprobaty / certyfikaty
 • Spełnia wymagania normy PN-EN 934-2, tablica 6
Charakterystyka produktu

Baza chemiczna

azotany

 

 

 

 


Czas składowania

Produkt składowany w oryginalnym, nieuszkodzonym, fabrycznie zamkniętym opakowaniu najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.


Warunki składowania

Produkt przechowywać w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem. Przy dostawach luzem stosować wyłącznie czyste pojemniki.


Gęstość

1,3 ±0,02 kg/dm³ w temperaturze +20°C


Wartość pH

5,5 ±1


Zawartość jonów chlorkowych

≤ 0,1 %


Zawartość jonów chlorkowych

≤ 0,1 %

Zastosowanie
Informacje o aplikacji

Domieszki należy dodawać wraz z wodą zarobową lub na koniec procesu mieszania. Czas mieszania po dodaniu domieszki zależy od rodzaju i parametrów mieszalnika, nie powinien być krótszy niż 30 s.

Zalecane dozowanie

0,6 – 2,5 % masy spoiwa (cement i popiół lotny), w zależności od oczekiwanego efektu

Kompleksowa gama domieszek do betonu

Dzięki naszym specjalistycznym dodatkom, możemy dostosować każdą właściwość betonu – od szybkiej do pełnej wytrzymałości, przez nieprzepuszczalność, aż po wykończenie i obróbkę powierzchni.

Nasze środki oczyszczające zabezpieczają świeży beton przed wysuszeniem, a antyadhezyjne gwarantują łatwe odłączenie od szalunku, co przekłada się na wysoką jakość wykończenia betonowej powierzchni.

Zobacz pozostałe produkty z oferty przyspieszaczy czasu wiązania

back to top