UE

Buzer

Domieszka napowietrzająca do betonu towarowego.

Zastosowanie
  • Domieszka przeznaczona do betonu towarowego
Charakterystyka i zalety

 

  • wprowadzenie pęcherzyków powietrza
Dodatkowe informacje

Domieszka może być łączona z innymi produktami gamy Admitex.

Aprobaty / certyfikaty
  • Spełnia wymagania normy PN-EN 934-2, tablica 5
Charakterystyka produktu

Baza chemiczna

modyfikowane surfaktanty

 

 

 

 


Czas składowania

Produkt składowany w oryginalnym, nieuszkodzonym, fabrycznie zamkniętym opakowaniu najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.


Warunki składowania

Produkt przechowywać w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem. Przy dostawach luzem stosować wyłącznie czyste pojemniki.


Gęstość

1,00 ±0,02 kg/dm³ w temperaturze +20°C


Wartość pH

9 ±1


Zawartość jonów chlorkowych

≤ 0,021 %


Zawartość jonów chlorkowych

≤ 0,7 %

Informacje o aplikacji

Domieszkę należy dodawać wraz z wodą zarobową lub na koniec procesu mieszania. Czas mieszania po dodaniu domieszki zależy od rodzaju i parametrów mieszalnika, nie powinien być krótszy niż 40 s

Zalecane dozowanie

0,1 – 0,5 % masy cementu. Dozowanie może ulec zmianie w zależności od oczekiwanego efektu.

Opis
Zastosowanie
  • Domieszka przeznaczona do betonu towarowego
Charakterystyka i zalety

 

  • wprowadzenie pęcherzyków powietrza
Dodatkowe informacje

Domieszka może być łączona z innymi produktami gamy Admitex.

Informacje o produkcie
Aprobaty / certyfikaty
  • Spełnia wymagania normy PN-EN 934-2, tablica 5
Charakterystyka produktu

Baza chemiczna

modyfikowane surfaktanty

 

 

 

 


Czas składowania

Produkt składowany w oryginalnym, nieuszkodzonym, fabrycznie zamkniętym opakowaniu najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.


Warunki składowania

Produkt przechowywać w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem. Przy dostawach luzem stosować wyłącznie czyste pojemniki.


Gęstość

1,00 ±0,02 kg/dm³ w temperaturze +20°C


Wartość pH

9 ±1


Zawartość jonów chlorkowych

≤ 0,021 %


Zawartość jonów chlorkowych

≤ 0,7 %

Zastosowanie
Informacje o aplikacji

Domieszkę należy dodawać wraz z wodą zarobową lub na koniec procesu mieszania. Czas mieszania po dodaniu domieszki zależy od rodzaju i parametrów mieszalnika, nie powinien być krótszy niż 40 s

Zalecane dozowanie

0,1 – 0,5 % masy cementu. Dozowanie może ulec zmianie w zależności od oczekiwanego efektu.

Kompleksowa gama domieszek do betonu

Dzięki naszym specjalistycznym dodatkom, możemy dostosować każdą właściwość betonu – od szybkiej do pełnej wytrzymałości, przez nieprzepuszczalność, aż po wykończenie i obróbkę powierzchni.

Nasze środki oczyszczające zabezpieczają świeży beton przed wysuszeniem, a antyadhezyjne gwarantują łatwe odłączenie od szalunku, co przekłada się na wysoką jakość wykończenia betonowej powierzchni.

Zobacz pozostałe produkty z oferty napowietrzaczy

back to top