UE

Domieszki uszczelniające

Czym są domieszki uszczelniające?

Domieszki uszczelniające są dodatkami chemicznymi dodawanymi do mieszanki betonowej w celu zwiększenia jej odporności na przenikanie wody lub innych cieczy. Mogą one działać poprzez zmniejszenie porowatości betonu, blokowanie kapilar, efekt hydrofobowy lub poprzez reagowanie z wodą
i tworzenie krystalicznych barier w porach i kapilarach betonu.

Jakie korzyści daje zastosowanie domieszek uszczelniających?

Domieszki uszczelniające są szczególnie ważne w konstrukcjach podziemnych, takich jak piwnice, tunele czy zbiorniki, gdzie odporność na przenikanie wody jest kluczowa. Są one również przydatne w innych zastosowaniach, takich jak mosty, parkingi czy tarasy, gdzie trwałość i odporność na działanie wody i soli rozmrażających jest ważna.

Warto jednak zwrócić uwagę, że domieszki uszczelniające są tylko jednym z elementów systemu uszczelniającego. Aby osiągnąć skuteczną ochronę przed wodą, często konieczne jest połączenie kilku rozwiązań, takich jak odpowiednia konstrukcja, właściwe zbrojenie, domieszki uszczelniające oraz odpowiednie powłoki i membrany uszczelniające.

Nasze produkty

Chcesz o coś zapytać?

Skontaktuj się z nami!

ul. Wojska Polskiego 136C 41-208 Sosnowiec
    back to top