UE

WSPARCIE UE

ADMITEX Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt pn. „Inwestycja w technologię produkcji polikarboksylatów w celu utrzymania konkurencyjności firmy.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto:

Realizacja projektu stanowi odpowiedź na potrzeby firmy, zidentyfikowane w związku z wystąpieniem zagrożenia zdrowia publicznego. Projekt będzie obejmował realizację szeregu działań związanych z wdrożeniem innowacji procesowej, organizacyjnej i marketingowej, a także z wdrożeniem rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Główny celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie produkcji polikarboksylatów. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych:

back to top