UE

Domieszki upłynniające

Czym są domieszki upłynniające?

Domieszki upłynniające, znane również jako superplastyfikatory, są typem domieszki chemicznej używanej w produkcji betonu, której celem jest zwiększenie jego płynności, co znacznie ułatwia prace związane z układaniem i pompowaniem mieszanki betonowej.

Jak działają domieszki upłynniające?

Mechanizm opiera się głównie na dwóch procesach:

Dyspersja

Dyspersja – Związki te mają zdolność do “rozproszenia” cząstek cementu w mieszance betonowej. W praktyce oznacza to, że domieszka upłynniająca pokrywa powierzchnię cząstek cementu tworząc warstwę, która zmniejsza napięcie powierzchniowe i pozwala cząstkom cementu oddzielić się od siebie. To prowadzi do zwiększenia przestrzeni między cząstkami, co z kolei ułatwia przepływ wody i powoduje większą płynność mieszanki.

Efekt steryczny

to zjawisko występujące w domieszkach chemicznych do betonu, które działa na zasadzie adsorpcji, polegającej na tworzeniu monowarstwy cząstek domieszki na powierzchni ziaren cementu. Superplastyfikatory, zawierają długie łańcuchy cząsteczek, które adsorbują się na powierzchni cząstek cementu. Część cząsteczki domieszki zwana “ogonem” pozostaje wolna i odpycha inne cząsteczki.

 

Długie łańcuchy cząsteczek domieszki “sterczą” z powierzchni cząstki cementu, tworząc rodzaj bariery, która uniemożliwia zbliżanie się cząstek cementu do siebie dzięki czemu mieszanka betonowa staje się bardziej płynna, a beton łatwiejszy do układania. Jednocześnie, poprawia to wytrzymałość i trwałość betonu, ponieważ umożliwia to zastosowanie mniejszej ilości wody bez utraty właściwości roboczych betonu.

Zalety zastosowania

  • Poprawiają one płynność betonu, co ułatwia jego układanie i obróbkę, a także pozwala na lepsze wypełnienie formy, co jest szczególnie ważne w przypadku skomplikowanych kształtów.
  • Poprzez umożliwienie użycia mniejszej ilości wody bez utraty płynności, domieszki upłynniające pomagają zwiększyć wytrzymałość i trwałość betonu (niższe W/C). Mniejsza ilość wody prowadzi do mniejszej porowatości i większej gęstości betonu po utwardzeniu.
  • Użycie domieszek upłynniających pozwala na szybsze i efektywniejsze wypełnianie form betonowych, co może skrócić czas produkcji i obniżyć koszty.

Domieszki upłynniające mogą również poprawić inne właściwości betonu, takie jak odporność na zamarzanie
i rozmrażanie, wodoszczelność, nasiąkliwość a także odporność na korozję i działanie siarczanów.

Zwiększenie płynności betonu
  • Poprawiają one płynność betonu, co ułatwia jego układanie i obróbkę, a także pozwala na lepsze wypełnienie formy, co jest szczególnie ważne w przypadku skomplikowanych kształtów.
Poprawa wytrzymałości betonu
  • Poprzez umożliwienie użycia mniejszej ilości wody bez utraty płynności, domieszki upłynniające pomagają zwiększyć wytrzymałość i trwałość betonu (niższe W/C). Mniejsza ilość wody prowadzi do mniejszej porowatości i większej gęstości betonu po utwardzeniu.
Zwiększenie efektywności produkcji betonu
  • Użycie domieszek upłynniających pozwala na szybsze i efektywniejsze wypełnianie form betonowych, co może skrócić czas produkcji i obniżyć koszty.
Poprawa trwałości betonu

Domieszki upłynniające mogą również poprawić inne właściwości betonu, takie jak odporność na zamarzanie
i rozmrażanie, wodoszczelność, nasiąkliwość a także odporność na korozję i działanie siarczanów.

Nasze produkty

Chcesz o coś zapytać?

Skontaktuj się z nami!

ul. Wojska Polskiego 136C 41-208 Sosnowiec
    back to top