UE

Veridis 2571

Domieszka uplastyczniająca , używana w celu redukcji wody
zarobowej i/lub podniesienia stopnia konsystencji betonu, wydłużająca urabialność.

Zastosowanie
 • Przeznaczona do betonów prefabrykowanych,
 • Zalecana do betonów wysokowartościowych BWW i samozagęszczalnych SCC
 • Domieszka stosowana w kombinacji z domieszką napowietrzającą do betonów mrozoodpornych.
Charakterystyka i zalety

 

 • Pozwala na uzyskanie niskiego W/C przy zachowaniu konsystencji
 • Znacznie redukująca wodę
 • Pozwala na uzyskanie wysokich wytrzymałość wczesnych betonu
 • Poprawia pompowalność i urabialność mieszanki betonowej
 • Poprawia parametr wodoszczelności, nasiąkliwości i mrozoodporności
Dodatkowe informacje

Domieszka może być łączona z innymi produktami gamy Admitex.

Aprobaty / certyfikaty
 • Spełnia wymagania normy PN-EN 934-2, tablica 3.1, tablica 3.2
Charakterystyka produktu

Baza chemiczna

etery polikarboksylowe

 

 

 

 


Czas składowania

Produkt składowany w oryginalnym, nieuszkodzonym, fabrycznie zamkniętym opakowaniu najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.


Warunki składowania

Produkt przechowywać w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem. Przy dostawach luzem stosować wyłącznie czyste pojemniki.


Gęstość

1,06 ±0,02 kg/dm³ w temperaturze +20°C


Wartość pH

7 ±1


Zawartość jonów chlorkowych

≤ 0,1 %


Zawartość jonów chlorkowych

≤ 1,5 %

Informacje o aplikacji

Domieszkę należy dodawać wraz z wodą zarobową lub na koniec procesu mieszania. Czas mieszania po dodaniu domieszki zależy od rodzaju i parametrów mieszalnika, nie powinien być krótszy niż 30 s

Zalecane dozowanie

0,5 – 1,0 % masy cementu. Dozowanie może ulec zmianie w zależności od oczekiwanego efektu.

Opis
Zastosowanie
 • Przeznaczona do betonów prefabrykowanych,
 • Zalecana do betonów wysokowartościowych BWW i samozagęszczalnych SCC
 • Domieszka stosowana w kombinacji z domieszką napowietrzającą do betonów mrozoodpornych.
Charakterystyka i zalety

 

 • Pozwala na uzyskanie niskiego W/C przy zachowaniu konsystencji
 • Znacznie redukująca wodę
 • Pozwala na uzyskanie wysokich wytrzymałość wczesnych betonu
 • Poprawia pompowalność i urabialność mieszanki betonowej
 • Poprawia parametr wodoszczelności, nasiąkliwości i mrozoodporności
Dodatkowe informacje

Domieszka może być łączona z innymi produktami gamy Admitex.

Informacje o produkcie
Aprobaty / certyfikaty
 • Spełnia wymagania normy PN-EN 934-2, tablica 3.1, tablica 3.2
Charakterystyka produktu

Baza chemiczna

etery polikarboksylowe

 

 

 

 


Czas składowania

Produkt składowany w oryginalnym, nieuszkodzonym, fabrycznie zamkniętym opakowaniu najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.


Warunki składowania

Produkt przechowywać w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem. Przy dostawach luzem stosować wyłącznie czyste pojemniki.


Gęstość

1,06 ±0,02 kg/dm³ w temperaturze +20°C


Wartość pH

7 ±1


Zawartość jonów chlorkowych

≤ 0,1 %


Zawartość jonów chlorkowych

≤ 1,5 %

Zastosowanie
Informacje o aplikacji

Domieszkę należy dodawać wraz z wodą zarobową lub na koniec procesu mieszania. Czas mieszania po dodaniu domieszki zależy od rodzaju i parametrów mieszalnika, nie powinien być krótszy niż 30 s

Zalecane dozowanie

0,5 – 1,0 % masy cementu. Dozowanie może ulec zmianie w zależności od oczekiwanego efektu.

Kompleksowa gama domieszek do betonu

Dzięki naszym specjalistycznym dodatkom, możemy dostosować każdą właściwość betonu – od szybkiej do pełnej wytrzymałości, przez nieprzepuszczalność, aż po wykończenie i obróbkę powierzchni.

Nasze środki oczyszczające zabezpieczają świeży beton przed wysuszeniem, a antyadhezyjne gwarantują łatwe odłączenie od szalunku, co przekłada się na wysoką jakość wykończenia betonowej powierzchni.

Zobacz pozostałe produkty z oferty napowietrzaczy

back to top