UE

PL 7

Domieszka redukująca wodę zarobową, która daje wysoką jednorodność mieszanek

Zastosowanie
 • Przeznaczona do betonów towarowych i wibroprasowanych,
 • Podstawowa domieszka do betonów towarowych o normalnym oraz wydłużonym czasie utrzymywania konsystencji.
 • Domieszka pomocnicza stosowana w kombinacji z superplastyfikatorami do betonów wyższych klas.
Charakterystyka i zalety

 

 • Poprawia konsystencję przy zachowaniu stałego W/C
 • Zwiększa wytrzymałość początkową i końcową betonu
 • Poprawia pompowalność i urabialność mieszanki betonowej
 • Poprawia stopień zagęszczenia betonu oraz zaciągnięcie ścianek bocznych w elementach wibroprasowanych
 • Poprawia parametr wodoszczelności, nasiąkliwości i mrozoodporności
 • Wydłuża czas wiązania mieszanki betonowej
Dodatkowe informacje

Domieszka może być łączona z innymi produktami gamy Admitex.

Aprobaty / certyfikaty
 • Spełnia wymagania normy PN-EN 934-2, tablica 2
Charakterystyka produktu

Baza chemiczna

modyfikowane lignosulfoniany

 

 

 

 


Czas składowania

Produkt składowany w oryginalnym, nieuszkodzonym, fabrycznie zamkniętym opakowaniu najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.


Warunki składowania

Produkt przechowywać w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem. Przy dostawach luzem stosować wyłącznie czyste pojemniki.


Gęstość

1,15 ±0,02 kg/dm³ w temperaturze +20°C


Wartość pH

5 ±1


Zawartość jonów chlorkowych

≤ 0,1 %


Zawartość jonów chlorkowych

≤ 1,5 %

Informacje o aplikacji

Domieszki należy dodawać wraz z wodą zarobową lub na koniec procesu mieszania. Czas mieszania po dodaniu domieszki zależy od rodzaju i parametrów mieszalnika, nie powinien być krótszy niż 30 s.

Zalecane dozowanie

0,2 – 0,7 % masy spoiwa (cement i popiół lotny), w zależności od oczekiwanego efektu

Opis
Zastosowanie
 • Przeznaczona do betonów towarowych i wibroprasowanych,
 • Podstawowa domieszka do betonów towarowych o normalnym oraz wydłużonym czasie utrzymywania konsystencji.
 • Domieszka pomocnicza stosowana w kombinacji z superplastyfikatorami do betonów wyższych klas.
Charakterystyka i zalety

 

 • Poprawia konsystencję przy zachowaniu stałego W/C
 • Zwiększa wytrzymałość początkową i końcową betonu
 • Poprawia pompowalność i urabialność mieszanki betonowej
 • Poprawia stopień zagęszczenia betonu oraz zaciągnięcie ścianek bocznych w elementach wibroprasowanych
 • Poprawia parametr wodoszczelności, nasiąkliwości i mrozoodporności
 • Wydłuża czas wiązania mieszanki betonowej
Dodatkowe informacje

Domieszka może być łączona z innymi produktami gamy Admitex.

Informacje o produkcie
Aprobaty / certyfikaty
 • Spełnia wymagania normy PN-EN 934-2, tablica 2
Charakterystyka produktu

Baza chemiczna

modyfikowane lignosulfoniany

 

 

 

 


Czas składowania

Produkt składowany w oryginalnym, nieuszkodzonym, fabrycznie zamkniętym opakowaniu najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.


Warunki składowania

Produkt przechowywać w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem. Przy dostawach luzem stosować wyłącznie czyste pojemniki.


Gęstość

1,15 ±0,02 kg/dm³ w temperaturze +20°C


Wartość pH

5 ±1


Zawartość jonów chlorkowych

≤ 0,1 %


Zawartość jonów chlorkowych

≤ 1,5 %

Zastosowanie
Informacje o aplikacji

Domieszki należy dodawać wraz z wodą zarobową lub na koniec procesu mieszania. Czas mieszania po dodaniu domieszki zależy od rodzaju i parametrów mieszalnika, nie powinien być krótszy niż 30 s.

Zalecane dozowanie

0,2 – 0,7 % masy spoiwa (cement i popiół lotny), w zależności od oczekiwanego efektu

Kompleksowa gama domieszek do betonu

Dzięki naszym specjalistycznym dodatkom, możemy dostosować każdą właściwość betonu – od szybkiej do pełnej wytrzymałości, przez nieprzepuszczalność, aż po wykończenie i obróbkę powierzchni.

Nasze środki oczyszczające zabezpieczają świeży beton przed wysuszeniem, a antyadhezyjne gwarantują łatwe odłączenie od szalunku, co przekłada się na wysoką jakość wykończenia betonowej powierzchni.

Zobacz pozostałe produkty z oferty plastyfikatorów

back to top